(FR/NL) Docomomo online lezingen/ conférences

 

NL

 

Vanwege COVID-19 organiseert Docomomo Belgium 3 online lezingen:

LEZING I | woensdag 28.10.2020, 19:30-21:30 | online (hier inschrijven)

DOCOMOMO België – Belgique wil U graag uitnodigen om de eerste ZOOM-lezing te volgen die Dominiek Dendooven zal geven op woensdagavond 28 oktober om 19.30 uur met als thema de wederopbouw van de Westhoek.

Dendooven is wetenschappelijk medewerker verbonden aan het In Flanders Fields Museum in Ieper en samensteller van de expositie “Feniks: de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog”. De expositie valt nog te bezoeken tot 28 februari 2021.

Architect Philippe Viérin zal ook participeren aan deze avond en zal toelichting geven bij het project, de installatie en het boek PLAATS in het In Flanders Fields Museum.

In Flanders Fields Museum organiseert een symposium op 5 & 6 februari 2021.

De lezing wordt gegeven in het Nederlands. De tweede ZOOM-lezing DOCOMOMO zal worden georganiseerd eind november, begin december.

Gelieven u hieronder in te schrijven. U ontvangt de dag zelf een url-naar de ZOOM-lezing.

FR

 

En raison du COVID-19 Docomomo Belgium organise 3 conférences en ligne:  

CONFERENCE I | mercredi 28.10.2020, 19:30-21:30 | en ligne (inscrire ici)

DOCOMOMO Belgium – Belgique vous invite à suivre la première conférence ZOOM que Dominiek Dendooven donnera le mercredi 28 octobre à 19h30 sur le thème de la reconstruction du Westhoek.

Dendooven est chercheur au musée In Flanders Fields à ‘Ypres et commissaire de l’exposition «Phoenix: la reconstruction après la Première Guerre mondiale». L’exposition peut être visitée jusqu’au 28 février 2021.

Architecte Philippe Viérin participera également à cette soirée et expliquera le projet, l’installation et le livre PLACE au musée In Flanders Fields.

In Flanders Fields Museum organise un colloque les 5 et 6 février 2021.

La conférence est donnée en néerlandais. La deuxième conférence ZOOM DOCOMOMO sera organisée fin novembre, début décembre.

Merci de vous inscrire ci-dessous. Le jour même, vous recevrez une url pour la conférence ZOOM.

REGISTREER ONLINE / S’INSCRIRE EN LIGNE

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.